Skip to main content

Οι ήπιες δεξιότητες ως προστιθέμενη αξία στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του σύγχρονου ανθρώπου


AUTh_BRESU

Περιγραφή μαθήματος

Η ρευστή και ραγδαία μεταβαλλόμενη πραγματικότητα της εποχής μας οδηγεί στην ανάγκη για δεξιότητες ζωής που βοηθούν το σύγχρονο άνθρωπο στην αποτελεσματική διαχείριση ποικίλων ζητημάτων προσωπικού, επαγγελματικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Αυτές αποκτώνται μέσω της εκπαίδευσης και της συσσώρευσης εμπειριών και διακρίνονται σε βασικές (hard skills) και ήπιες δεξιότητες (soft skills). Οι πρώτες αφορούν ικανότητες τεχνικής φύσης, απαραίτητες για την επιτυχή διεκπεραίωση ενός έργου, μπορούν μάλιστα να καθοριστούν με σαφήνεια, να μετρηθούν και να πιστοποιηθούν από εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι δεύτερες περιλαμβάνουν διαπροσωπικές δεξιότητες (όπως ηγεσία και ηγεσία εαυτού, συνεργασία, διαχείριση συγκρούσεων, συμβουλευτική, διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση), δεξιότητες επικοινωνίας (όπως δεξιότητα έκφρασης και ενσυναισθητικής ακρόασης, διαπραγματευτική ικανότητα, πειστικότητα), γνωστικές δεξιότητες (όπως κριτική και δημιουργική σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, αναστοχασμός), καθώς και προσωπικές δεξιότητες (όπως αυτοεκτίμηση, διαχείριση χρόνου, οπτικός γραμματισμός, χιούμορ, ψυχική ανθεκτικότητα, διαχείριση του στρες). Πρόκειται για ποιοτικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν καλύτερες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών τους, βελτιωμένη παραγωγικότητα και απόδοση, καθώς και ευκαιρίες τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες. Έτσι, όχι μόνο αυξάνουν την αποτελεσματικότητα του επαγγελματία στην πορεία της καριέρας του, αλλά και ενισχύουν την ηθική διάσταση της προσωπικότητάς του ως κοινωνικού υποκειμένου στα ποικίλα περιβάλλοντα του χώρου ζωής του. Συμβάλλουν επομένως στη θετική κοινωνική αλληλεπίδραση, την αυτοπραγμάτωση και τη χειραφέτησή του, με προσανατολισμό τη δημοκρατία και την ανθρώπινη ευημερία.

Διδάσκοντες

Professor Demetriadou

Αικατερίνη Δημητριάδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΔΜ

Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, απόφοιτος του Τμήματος Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής από το ΑΠΘ, είναι σήμερα Ομότιμη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Ύστερα από πολυετή υπηρεσία στη δημόσια Β/θμια εκπαίδευση ως φιλόλογος, εκλέχτηκε Λέκτορας στο ΠΤΔΕ (2005) και ανήλθε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες μέχρι το 2021. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε γνωστικούς τομείς όπως σχεδιασμός ευέλικτων περιβαλλόντων μάθησης και διδασκαλίας, διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαφοροποιημένη διδασκαλία και οπτικός γραμματισμός, κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες, επιστημονική τεχνογραφία, καθώς και θέματα επαγγελματικής μάθησης των εκπαιδευτικών. ‘Eχει παρακολουθήσει σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης στο εξωτερικό και έχει συντονίσει ερευνητικά και αναπτυξιακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα (1ο βραβείο ποιότητας και 3ο βραβείο διάχυσης αποτελεσμάτων (ERASMUS) από το ΙΚΥ, 2013). Ως προσκεκλημένη ερευνήτρια έχει επισκεφθεί για ένα εξάμηνο το Linnaeus University της Σουηδίας (2010-2011), καθώς και το Σίδνεϋ και τη Μελβούρνη της Αυστραλίας (2016-2017) για τη διάχυση του ερευνητικού της έργου. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων, καθώς και 4 βιβλία. Επίσης, έχει επιβλέψει διπλωματικές μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές. Στο διοικητικό της έργο συγκαταλέγεται η εντεταλμένη συμμετοχή της στην Επιτροπή Συνέργειας του ΤΕΙ και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (2017) και η συμμετοχή της στην ίδρυση δύο Διατμηματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών: ‘Κριτική σκέψη και ήπιες δεξιότητες (soft skills) στις Βιοϊατρικές και Κοινωνικές Επιστήμες’ (2018), https://soft-skills.med.auth.gr και ‘Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών σε Καινοτόμες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία και τη Μάθηση’ (2020), http://teachedumsc.uowm.gr ∙ επίσης, η συμμετοχή της σε Επιστημονικές Επιτροπές του ΠΤΔΕ, στην ίδρυση και σε Διοικητικά Συμβούλια Επιστημονικών Σωματείων (π.χ. Ελληνικό Παρατηρητήριο για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και Εκπαίδευση, 2008 https://paratiritirio.web.auth.gr), καθώς και στη Σύγκλητο του ΠΔΜ ως Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΠΔΜ (2018-2021).Professor Karagiannis

Αστέριος Καραγιάννης, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΑΠΘ

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το Πειραματικό Σχολείο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και από την Ιατρική Σχολή του ΑΠΘ. Το 1988 απέκτησε τον τίτλο της ειδικότητας της Εσωτερικής Παθολογίας. Διετέλεσε Διευθυντής της Β΄ Προπαιδευτικής Παθολογικής Κλινικής ΑΠΘ (2011-2020), Διευθυντής του Τομέα Παθολογίας (2004-2007) και Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ (2017-2020). Επίσης, διετέλεσε Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης ΑΠΘ (2016-2019), Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης (2015-2019), και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εκπαίδευσης (2012-2022), της οποίας υπήρξε ο ιδρυτής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ ιδρύθηκε η Ειδική Μονάδα Βιοϊατρικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (Ε.Μ.ΒΙ.Ε.Ε.) και η Κλινική Μοριακής Ιατρικής, εκπονήθηκε και εγκρίθηκε το νέο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και ιδρύθηκε το πρώτο στην Ελλάδα αγγλόγλωσσο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα και η αρτηριακή υπέρταση. Για τη συνολική προσφορά του τιμήθηκε από την Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ. Επίσης, η Σύγκλητος του ΑΠΘ τού απένειμε τον τίτλο του Ομότιμου Καθηγητή, για το συνολικό διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και διοικητικό έργο του.

Enroll